Dogovorjena izgradnja pločnika Noršinci - Šalinci

V preteklosti so bili zaradi povečanih obremenitev v času gradnjeavtoceste odseka Spodnja Senarska - Cogetinci in avtocesteCogetinci - Vučja vas urejeni pločniki s kolesarsko stezo ob regionalnicesti Ljutomer - Noršinci, občina Ljutomer pa je pred kratkim z DirekcijoRepublike Slovenije za ceste (DRSC), ministrstva za promet in Družbo zaavtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) podpisala dogovor o ukrepih vzvezi z zagotavljanjem ustrezne varnosti prometa na regionalni cesti zaizgradnjo hodnika ...

torek, 9. junij 2009 ob 11:51

Delnice namesto denarja za mleko

Pri programu prestrukturiranja Pomurskih mlekarn morajo sodelovati tudi kmetje, proizvajalci mleka. Splošna kmetijska zadruga (SKZ) Klas Križevci, ki je ena odorganizacij, preko katere kmetje oddajajo mleko Pomurskim mlekarnam, jerejcem krav mlekaric konec minulega meseca posredovala dopis, s katerimjih obvešča, da bo v petek, 12. junija, na sedežu zadruge v Križevcihorganiziran prenos delnic. V oktobru lani so namreč kmete obvestili, dabo dvig cene mleka ovrednoten v delnicah Pomurskih ...

sobota, 6. junij 2009 ob 06:36

Pričetek izgradnje vodovoda Branoslavci - Cezanjevci

Danes, 4. junija, sta župan Občine Ljutomer Franc Jurša ter direktor podjetja Blisk montaža iz Murske Sobote podpisala Pogodbo o izgradnji vodovoda Branoslavci - Cezanjevci. Vrednost projekta je 222.847,54 € z DDV, sredstva pa bosta zagotovila Občina Ljutomer ter Ministrstvo za okolje in prostor, vsak po 50 odstotkov. Vodovod bo zaključen predvidoma 15. julija letos.

četrtek, 4. junij 2009 ob 21:58

Hotel v Ljutomeru zapirajo

V Hotelu Jeruzalem v Ljutomeru bodo od 1. junija izvajali le gostinsko dejavnost za zaključene družbe. Včeraj je obiskovalce ljutomerskega Glavnega trga in tamkajšnjegaHotela Jeruzalem presenetila novica, da naj bi edini hotel vljutomerski občini v ponedeljek, 1. junija, zaprl vrata. HotelJeruzalem je bil pred leti v celoti prenovljen, ima 43 sob z 81ležišči, slovi pa predvsem po pripravi pogostitev za zaključene družbeter po kuhanju malic za vsakodnevne hotelske goste in zaposlene vš ...

petek, 29. maj 2009 ob 23:12

Dvorec (ne) odhaja

Zanimiva je bila pred kratkim odločitev ljutomerskih svetnikov, ki so skar 17 glasovi za in nobenim proti sprejeli odločitev o prodaji DvorcaJeruzalem. Če so se nekateri v sami razpravi temu še nekako upirali, pamed glasovanjem ni bilo tistega, ki bi nazorno pokazal, da se s prodajoobčinskega reprezentančnega objekta ne strinja. Že res, da s prodajogostišče ob cerkvici na Jeruzalemu ne "odhaja" iz ljutomerske občine,odhaja pa lastnina, za pridobitev katere je v preteklosti lokalnapolitika ...

petek, 22. maj 2009 ob 06:37

Občina bo svoj delež namenila za krožišče

Sredstva rudarske pravice iz gramoznic Krapje in Babinci se bodo namenila za izgradnjo infrastrukture. Podjetje Segrap iz Ljutomera v gramoznicah Krapje in Babinci kopljeprod, ki se je v preteklosti uporabljal tudi za gradnjo pomurskegakraka avtoceste, za gospodarsko izkoriščanje te mineralne surovine paje dolžno to podjetje plačevati tako imenovane rudarske pravice. Zalani je ministrstvo za gospodarstvo Segrapu odmerilo plačilo rudarskepravice za gramoznico Krapje v višini 51.857,44 evra ...

sreda, 20. maj 2009 ob 06:43

Novo zadolževanje ljutomerske občine

Za gradnjo osnovne šole, vrtca in telovadnice v Stročji vasi bo občina Ljutomer najela 1,2 milijona evrov posojila. Ljutomerski župan Franc Jurša si je za letos zastaviloptimističen proračun. Konec leta 2008 so namreč člani občinskega svetapotrdili županov predlog, po katerem naj bi bili prihodki za leto 2009ovrednoteni na 18,2, odhodki pa na 19,2 milijona evrov. S pripravorebalansa proračuna, ki so ga na minuli seji tudi sprejeli, se namrečtako prihodki kot odhodki znižujejo, in ...

torek, 19. maj 2009 ob 06:19

Kosi v prednosti pred Šketom

Za mesto ravnatelja Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci se potegujeta sedanji ravnatelj Marjan Kosi in Davorin Šket izCelja. Pred predstavitvijo obeh kandidatov na ljutomerskem občinskemsvetu si je Kosi pridobil pozitivno mnenje učiteljskega zbora, Šketa papodpira svet staršev. Kosi, ki šolo v Cezanjevcih vodi kot ravnateljdevet let, je v svoji predstavitvi na minuli seji občinskega svetanavedel, da bo nadaljeval začrtano delo iz preteklosti, posebnopozornost bo namenil izgradnji nove ...

sobota, 16. maj 2009 ob 06:29

Več gostov, manj nočitev

LTO Prlekija Ljutomer je v letu 2008 več kot polovico denarja za svoje delovanje zaslužila na trgu. Lokalna turistična organizacija (LTO) Prlekija Ljutomer je tudi lanskoleto zaključila uspešno, je povedal direktor tega javnega zavoda občineLjutomer Andrej Vršič. Zabeležili so 143 tisoč evrov prihodkov odprodaje blaga in storitev, kar je za 41 odstotkov več kot leto poprej,celotni prihodki pa so znašali 270 tisoč evrov. Občina Ljutomer je kotustanoviteljica k skupnim prihodkom prispevala ...

četrtek, 14. maj 2009 ob 06:41

Grljanske ulice ne bodo preimenovali

Občina Veržej ne bo poravnala zahtevka KSP Ljutomer za odvoz odpadkov v znesku 25 tisoč evrov. Komunalno stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer, ki za občino Veržej popogodbi izvaja dejavnost ravnanja z odpadki, je ob zaključku lanskegaposlovanja poslalo občini Veržej zahtevek za kritje izgube. Zaradivečjih stroškov odlaganja na novem odlagališču v Puconcih, prevozaodpadkov na novo lokacijo in ker vlada ni odobrila cene, je poizračunih KSP Ljutomer nastalo za 25.237 evrov izgube, ki ...

četrtek, 14. maj 2009 ob 06:33