Povrniti ugled štajerskim vinom

Stanko Šoster se po 12 letih poslavlja z mesta predsednika Vinisa, novi predsednik je Roman Štabuc iz KGZ Maribor. Z namenom opravljanja skupnih nalog, ki jih posamezna vinogradniškadruštva iz različnih razlogov ne zmorejo, je bila pred dvanajstimi letiustanovljena Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis.Vse od ustanovitve do pravkar minule skupščine je Vinis vodilustanovitelj, Ljutomerčan Stanko Šoster, ki je predsedniško mesto predal Romanu Štabucu iz Kmetijsko-gozdarskega ...

torek, 10. marec 2009 ob 00:38

Mlekarska kriza tudi v Pomurju

Velike trgovske hiše ponujajo mlečneizdelke tujih proizvajalcev po cenah, ki so nižje od proizvodnihstroškov, opozarjajo v Pomurju. Odkupne cene mleka so iz meseca v mesec nižje, krizi pa ni videtiizhoda - temu problemu so največ časa posvetili tudi na minuli sejiKmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Murska Sobota."Pomurske mlekarne ne nižajo cene mleka, ceno mleka niža trg," jezbranim članom sveta soboške zbornice povedala direktorica Pomurskihmlekarn Bernardka Hlebi ...

sobota, 7. marec 2009 ob 12:32

Pomoč študentom iz Svetega Jurija ob Ščavnici

Posebno stimulacijo bodo dodelili študentom, katerih dela bodo neposredno vezana na območje občine. Naminuli, 21. redni seji občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici so sprejeli pravilnik o stimulaciji študentov iz te občine. Izobčinskega proračuna bodo nagrajevali uspešne redne in izredneštudente, upoštevali pa bodo vpis v višji letnik na višješolskih,visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto teruspešno opravljeno diplomo, magisterij in doktorat ...

petek, 6. marec 2009 ob 11:44

Ministra skrbi varnost

Načrt ukrepov ob prometnih nesrečah na pomurskem kraku avtoceste še ni narejen. V Gornji Radgoni so se včeraj sestali člani odbora za sprotnospremljanje izgradnje avtoceste v Pomurju, ki so se jim pridružili meddrugim tudi predsednik uprave Darsa Tomislav Nemec, direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste Gregor Ficko in policijski inšpektor Srečko Šteiner ter ob zaključku sestanka tudi prometni minister Patrick Vlačič. Največčasa so posvetili nedokončanemu načrtu ukrepov ob ...

sreda, 4. marec 2009 ob 12:23

Dodatna subvencija za otroke v vrtcih

Tudi v občini Radenci bodo zvišali cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih. Številne pomurske občine so v začetku tega leta dvignile cenevzgojno-varstvenih programov v vrtcih. Tudi v Radencih so ugotovili, daza nemoteno delovanje in izvajanje programa predšolske vzgoje cene, kiso bile nazadnje spremenjene avgusta 2007, ne pokrivajo stroškov. Naminuli seji občinskega sveta so tako potrdili nove, bistveno višje cene.

sreda, 4. marec 2009 ob 12:08

(Ne)aktivirane bombe

Ni treba znova poudarjati, da severovzhodno Slovenijo vsi kazalcirazvitosti - ali strokovno indeks razvojne ogroženosti - uvrščajo nazačelje slovenskih pokrajin oziroma regij. Standard je najnižji,brezposelnost na nezavidljivi stopnji, osebni dohodki pa pod državnimpovprečjem. Delavni in skromni ljudje v deželi ob Muri poskrbijo, daniso lačni, da imajo oblačila letnemu času primerna ter da se izdimnika njihove skromne, a tople izbe vije dim. Vendar je to daleč odstandarda, ki ga uživajo ...

petek, 27. februar 2009 ob 00:10

Erjavcu predstavili energijsko varčen vrtec

Ob obisku Gornje Radgone je okoljski minister Karl Erjavec napovedal državna sredstva za energijsko prenovo javnih zgradb. V Gornji Radgoni so se prvi v Sloveniji lotili celovite prenove javnezgradbe po nizkoenergijskem oziroma pasivnem standardu. Prenovili soVrtec Manka Golarja, v prenovljene prostore pa se je več kot 200 otrok in blizu 30 zaposlenih preselilo septembra lani. Investicija jeovrednotena na 2,4 milijona evrov, poleg občinskih proračunskihsredstev pa so okrog 700 tisoč evrov ...

četrtek, 26. februar 2009 ob 00:14

V Radencih različni ceni za vodo - kdo bo plačal razliko?

Del radenskega območja se z vodo napaja iz radgonskega vodohrana, razlike v ceni pa noče poravnati nihče. Radenski župan Mihael Petek in občinski svetniki so konec januarja prejeli pismo direktorja podjetja SIM Radenci Zlatka Mira, kije želel, da se na prvi naslednji seji občinskega sveta na dnevni reduvrsti problematika, povezana z oskrbo z vodo v občini Radenci. Mirugotavlja, da so o težavah z njo v Radencih v preteklosti občinskovodstvo že opozarjali, "vendar na to temo od Občine ...

četrtek, 26. februar 2009 ob 00:05

Občina Radenci še brez proračuna

Radenski župan Mihael Petek zavrnil številne svetniške amandmaje, povezane s proračunom za to leto. Vse do 20. januarja so na občino Radenci prihajale številne pobude inželje po spremembi proračuna za leto 2009, ki so ga konec decembra laničlani občinskega sveta v prvi obravnavi potrdili in je bil dan tudi vjavno razpravo. Končni predlog pa so svetniki na minuli seji občinskegasveta v drugi obravnavi zavrnili. Deset članov občinskega sveta je bilonamreč proti, le štirje so se strinjali ...

torek, 24. februar 2009 ob 10:15

Proračunska rezerva za lansko ujmo

Proračunsko rezervo v višini 27 tisočevrov bodo v občini Ljutomer porabili za financiranje odvozapoškodovanih in uničenih azbestno-cementnih kritin različnih izvedb. Zakon o javnih financah občinam dovoljuje, da v proračunih zagotavljajosredstva za proračunsko rezervo, ki se nato uporablja za financiranjeizdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava,zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,pozeba, suša, množični pojav nalezljive č ...

sobota, 21. februar 2009 ob 10:46