Video: 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V torek, 7. februarja, ob 14.30 uri, je v sejni sobi Občine Ljutomer, potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Ta seja je sicer bila predvidena že 25. januarja, a je takrat bila preklicana.Na dnevnem redu je med drugim bil Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2023 - predlog, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ljutomer - 1. obravnava, Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje stavbnega zemljišča na ...

torek, 7. februar 2023 ob 14:08

Zadolženost občine narašča iz leta v leto, danes znaša že preko 9 milijonov evrov

Županja Občine Gornja Radgona, Urška Mauko Tuš, je konec januarja podala poročilo o finančnem stanju Občine Gornja Radgona, od koder je razvidno, da je zadolženost na dan 31.12.2022 znašala 9.191.251,76 eur. Kot je ob tem navedla županja, v danem trenutku občina ne more uravnotežiti proračuna za leto 2023, imajo prenesene obveznosti, dolg iz naslova zadolževanja in likvidnostne težave. Kot je navedla, zadolženost občine narašča iz leta v leto, v zadnjih dveh letih se je dolg ob ...

četrtek, 2. februar 2023 ob 10:25

Občina Gornja Radgona dobila tudi podžupana

Županja Občine Gornja Radgona, Urška Mauko Tuš, je uradno imenovala Mirana Dokla za podžupana Občine Gornja Radgona, ki je v sredo, 1. februarja, nastopil funkcijo podžupana, katero bo opravljal nepoklicno.Podžupan bo v primeru odsotnosti ali zadržanosti županje nadomeščal županjo. V času nadomeščanja županje bo opravljal tekoče naloge iz pristojnosti županje in posamezne naloge, za katere ga županja pooblasti.Podžupan Miran Dokl bo imel uradne ure ob sredah od 15.00 do 17.00 ...

četrtek, 2. februar 2023 ob 10:16

Župan predstavil prioritete, ki se bodo izvajale v prihodnjih štirih letih

V torek, 24. januarja, je potekal zbor občanov v Križevcih. Župan Branko Slavinec je predstavil prioritete, ki se bodo izvajale v prihodnjih štirih letih. Izpostavil je dozidavo vrtca v Križevcih ter nadaljevanje gradnje ceste R2 439 skozi naselje Lukavci v smeri Ključarovcev, kjer občina sofinancira vso sprotno infrastrukturo.Zbora v Križevcih so se udeležili svetniki občinskega sveta, in sicer mag. Hermina Vrbanjšak, Urška Osterc, Jožef Lupša, Jožef Duh, Danijel Lesničar, Simon ...

četrtek, 26. januar 2023 ob 07:59

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer je bila preklicana

V sredo, 25. januarja, ob 14.30 uri, je v sejni sobi Občine Ljutomer, namenila potekati 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Na dnevnem redu je med drugim bil Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2023 - predlog, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ljutomer - 1. obravnava, Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v k.o. Nunska Graba ter Sklep o lokacijski ...

sreda, 25. januar 2023 ob 14:01

Zaradi obrezanega drevja se je med ljutomerskim Gibanjem Svoboda in SD-jem razvnela »Facebook debata«

Pred dnevi so ljutomerski gasilci na zaprosilo okrajnega sodišča v Ljutomeru, obrezali drevesa pred sodiščem. Obrezali naj bi jih zato, ker so krošnje segale preblizu stavbe sodišča in tako predstavljale nevarnost za mimoidoče.Obrezana drevesa so nato zmotila ljutomersko Gibanje Svoboda do te mere, da so na svoji Facebook strani objavili poziv medobčinskemu inšpektoratu. "Odločitve o obrezovanju dreves na javnih površinah niso v pristojnosti vodstva sodišča. Obrezovanja mestnih dreves ...

torek, 17. januar 2023 ob 11:15

Video: 2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V četrtek, 12. januarja, ob 14.30 uri, je v sejni sobi Občine Ljutomer, potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Kot je znano, se je prva - konstitutivna seja, pred enim mesecem končala v okrnjeni zasedbi, saj je sedem članov sejo vmes zapustilo.Na dnevnem redu je med drugim bilo imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Ljutomer, potrditev programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Ljutomer za leto 2023 ter predstavitev ...

četrtek, 12. januar 2023 ob 13:16

Na konstitutivni seji potrjeni mandati članom OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in novemu županu Andreju Vrzelu

V ponedeljek, 19. decembra, se je na prvi, konstitutivni seji sestal novo izvoljeni Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Na seji, katero je na predlog najstarejšega izvoljenega svetnika Danijela Tancoša vodil Alojz Štuhec, so potrdili mandate enajstim svetnikom in novemu županu Andreju Vrzelu.Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana je podala predsednica komisije Mirjana Klobasa. Iz poročila je razvidno, da so bili v novi OS izvoljeni ...

torek, 20. december 2022 ob 18:11

Po štirinajstih letih je županski stolček prepustil soimenjaku

Prvo redno oziroma konstitutivno sejo občine Križevci, ki je potekala 15. decembra 2022, je vodil najstarejši svetnik Jožef Duh, poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in izidu volitev župana v občini Križevci pa je predstavila predsednica občinske volilne komisije Vlasta Osterc Kuhanec.Potrdili mandat članom občinskega svetaObčinski svet je potrdil mandat trinajstim članom in članicam občinskega sveta. V občinskem svetu so zastopane štiri politične stranke, in sicer ...

petek, 16. december 2022 ob 08:06

Potrdili mandate Svetov KS v občini Ljutomer ter izvolili nove predsednike in namestnike

V ponedeljek, 12. decembra, so v prostorih MKC Ljutomer potekale 1. redne - konstitutivne seje Svetov Krajevnih skupnosti (mandatno obdobje 2022 - 2026).Člani Sveta Krajevne skupnosti Cezanjevci za mandatno obdobje 2022-2026 so: Janja Vaupotič (Cezanjevci), Katja Vunderl (Cezanjevci), Aleš Lipovec (Cezanjevci) - predsednik, Manja Gospodarič (Branoslavci), Darko Brišar (Branoslavci), Stanislav Senčar (Vogričevci), Matevž Ivanuša (Vogričevci), Jani Bes (Zgornji Kamenščak) in Branko Kamerlin ...

torek, 13. december 2022 ob 20:26