Druga izredna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici se je po zavrnitvi predlaganega dnevnega reda zaključila

Pri Sv. Juriju ob Ščavnici bi morala biti v sredo 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij, katero je na zahtevo članov svetniške skupine Naprej, sklical župan Anton Slana. Zalomilo pa se je že pri 2. točki, potrditvi predloga dnevnega reda.V zahtevi za sklic izredne seje je svetni ...

četrtek, 17. oktober 2019 ob 17:48


Še o nesklepčni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

S strani svetniške skupine Naprej, katero sestavljajo člani Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Ivan Fras, Mirko Ljubec, Darko Trbuc, Srečko Hecl, Branko Domanjko in članica Slavica Trstenjak, nam je bila posredovana dokumentacija, ki do neke mere pojasnjuje razloge neudelež ...

petek, 11. oktober 2019 ob 18:46

Osma seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici ni bila sklepčna

Za torek, 9. oktobra, je bila sklicana 8. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na katero je bila med enajstimi točkami, na dnevni red uvrščena tudi obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2019 - skrajšani postopek.Župan ...

četrtek, 10. oktober 2019 ob 15:32

Potrdili Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2018

V sredo, 2. oktobra, je v Ljutomeru potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Še pred sejo je z mesta svetnika odstopil Franjo Karlovčec, o čemer smo že poročali. Na seji so med drugim potrdili Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 in prvič obravnavali Odlok ...

četrtek, 3. oktober 2019 ob 17:19

Franjo Karlovčec odstopil z mesta svetnika Občine Ljutomer

V sredo, 2. oktobra, je v Ljutomeru potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Na seji, pred prvo točko, je član Občinskega sveta na listi SD Franjo Karlovčec povedal, da odstopa z mesta svetnika. Karlovčec je odstopil tudi kot predsednik Občinskega odbora SD Ljutomer.Kot ...

sreda, 2. oktober 2019 ob 17:021

Na 1. izredni seji OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ponovno vroča razprava o izgradnji vrtca

V četrtek, 19. septembra, je potekala 1. izredna seja občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, katero je župan Anton Slana sklical na zahtevo svetniške skupine Naprej.Osrednja točka dnevnega reda je bila problematika izgradnje Vrtca Sonček, tema, ki že od predloga proračuna občine ...

ponedeljek, 23. september 2019 ob 16:12

Župan in ravnatelj sta svetnike in svetnice seznanila s projektom izgradnje vrtca Sonček

Na 7. redni seji občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v sredo, 21. avgusta, so svetniki in svetnice odločali o dveh elaboratih, katera jim je predstavil predstavnik JP Prlekija d.o.o. Tomislav Zrinski.Elaborat 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne slu ...

petek, 23. avgust 2019 ob 21:08

Na seji obravnavali elaborat oskrbe s pitno vodo

V sredo, 17. julija, je v Ljutomeru potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Svetniki in svetnice so med drugim na seji obravnavali mnenje k Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo. Na seji je bil prisoten ...

četrtek, 18. julij 2019 ob 14:503

Svetniki županjo pozivajo k sklicu 5. redne seje OS Občine Ljutomer

Svetniki Občinskega sveta Občine Ljutomer so na Občino Ljutomer naslovili dopis s prošnjo po sklicu 5. redne seje OS Občine Ljutomer, za katerega so določili sedemdnevni rok. "V kolikor seja v roku ne bo sklicana, bomo izredno sejo OS Občine Ljutomer čez 7 dni, torej prihodnji petek, sklicali ...

petek, 28. junij 2019 ob 16:012

Dejan Židan v Ljutomeru odprl poslansko pisarno

Prvak stranke SD in predsednik državnega zbora mag. Dejan židan je v ponedeljek v prostorih SD Ljutomer, kjer je odprl svojo poslansko pisarno, povedal, da "ni dovolj, da predstavniki ljudstva delujemo le v ustanovah in na položajih, kamor smo bili izvoljeni oz. imenovani. Delovati in pomagati moramo ...

ponedeljek, 24. junij 2019 ob 14:21