Samo občine UE Ljutomer ostale prikrajšane za 1,21 milijona evrov

Državni zbor Republike Slovenije je konec tedna sprejel predlog proračuna za leto 2020 in 2021. Na prihodkovni strani naj bi v letu 2020 bilo slabih 10,8 milijarde evrov, na odhodkovni 10,36 milijarde evrov, v letu 2021 pa prihodkov 11,1 milijarde evrov ter 10,45 milijarde evrov odhodkov. Poslanci pa med drugim niso podprli vloženega amandmaja, da se občinam dodeli več denarja, s čimer bodo občine ostale brez pomembnega in razvojno potrebnega denarja.Samo občine v UE Ljutomer (Ljutomer, ...

nedelja, 24. november 2019 ob 09:25

Na novembrski seji sprejeli celostno prometno strategijo Občine Križevci

V sredo, 13. novembra, je potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Križevci. Na seji je bil sprejet strateški dokument občine - Celostna prometna strategija. V fazi priprave strategije sta bili opravljeni dve javni razpravi, sodelovali so številni lokalni deležniki. Načrtovalo se je, kako dvigniti nivo prometne ureditve v občini, vzpostaviti kolesarske povezave, javni promet ter mirujoč promet. Celostna prometna strategija je tudi dokument, ki omogoča kandidiranje na razpisih s ...

sobota, 16. november 2019 ob 13:35

Občane pozivajo naj se ne vključujejo v »varde« in podobne tovrstne organizacije

Iz Občinske organizacije SD Ljutomer so nam poslali sporočilo za javnost, kjer občanke in občane pozivajo, naj zaupajo zgolj pooblaščenim varnostnim organom in se ne vključujejo v »varde« in podobne tovrstne organizacije."Ker se tudi v naši skupnosti pojavljajo javni pozivi k vzniku »prleške« Štajerske varde oz. se prek socialnih omrežij »iščejo prostovoljci« za potrebe varde, pozivamo občanke in občane, naj zaupajo zgolj pooblaščenim varnostnim ...

torek, 12. november 2019 ob 16:1135

Občinski svet Občine Ljutomer ima novega člana

Kot je znano, je Franjo Karlovčec (SD) v začetku oktobra, na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, nepreklicno odstopil z mesta svetnika Občine Ljutomer. Takrat je pojasnil, da se je v stranki pojavil dvom, ker podjetje katerega direktor je, sodeluje s podjetjem katerega delni lastnik je tudi Občina Ljutomer. Karlovčec je tako odstopil z mesta svetnika kot tudi z mesta predsednika Občinskega odbora SD Ljutomer.Občinska volilna komisija Občine Ljutomer je nato na podlagi 30. č ...

nedelja, 3. november 2019 ob 19:25

Dejan Židan drugič obiskal svojo poslansko pisarno v Ljutomeru

Po tem, ko je pomurski poslanec in predsednik Državnega zbora Dejan Židan letos poleti svojo poslansko pisarno odprl tudi v Ljutomeru, je občanke in občane prleške prestolnice obiskal tudi na jesen.V sklopu terenskega dela se slovenski parlamentarci, navadno je to ob ponedeljkih, odpravijo v svoje poslanske pisarne po državi. »Predsednik parlamenta tukaj ne more in ne sme biti nobena izjema,« meni predsedujoči aktualnemu sklicu parlamenta Dejan Židan, ki je v prestolnici Prlekije ...

torek, 29. oktober 2019 ob 08:51

Predstavili pobudo za prenos sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor

V sredo, 23. oktobra, je bila v Vetrinjskem dvoru v Mariboru tiskovna konferenca, na kateri so dr. Božo Grafenauer, dr. Tomaž Keresteš in Bartolo Lampret v imenu devetnajstih pobudnikov predstavili pobudo za prenos sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor, v kontekstu potrebne decentralizacije države.Bartolo Lampret, piarovec, je poudaril, da je Slovenija izrazito centralizirana država in da se centralizacija zgolj krepi, kar vidno in občutno škodi skladnemu regionalnemu razvoju ...

sreda, 23. oktober 2019 ob 14:13

Na tretji izredni seji so svetniki in svetnice OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici soglasno potrdili rebalans proračuna za leto 2019

Le nekaj dni po neuspeli izredni seji, se je v ponedeljek, 21. oktobra, znova sestal Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, tokrat na 3. izredni seji, katero je sklical župan Anton Slana.Osnovni razlog za pripravo rebalansa proračuna je bila uskladitev projekta »Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici«, katerega je Občina prijavila za sofinanciranje na osnovi 23. a člena ZFO-1, za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 99.957,00 ...

torek, 22. oktober 2019 ob 18:18

Druga izredna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici se je po zavrnitvi predlaganega dnevnega reda zaključila

Pri Sv. Juriju ob Ščavnici bi morala biti v sredo 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij, katero je na zahtevo članov svetniške skupine Naprej, sklical župan Anton Slana. Zalomilo pa se je že pri 2. točki, potrditvi predloga dnevnega reda.V zahtevi za sklic izredne seje je svetniška skupina Naprej predlagala dnevni red in predlagala tudi dva sklepa v zvezi z izgradnjo vrtca Sonček, ki naj bi bila potrjena na seji. Župan njihovega predloga dnevnega reda ni upošteval in je ...

četrtek, 17. oktober 2019 ob 17:48

Še o nesklepčni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

S strani svetniške skupine Naprej, katero sestavljajo člani Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Ivan Fras, Mirko Ljubec, Darko Trbuc, Srečko Hecl, Branko Domanjko in članica Slavica Trstenjak, nam je bila posredovana dokumentacija, ki do neke mere pojasnjuje razloge neudeležbe članov in članice svetniške skupine na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, kar je povzročilo tudi njeno nesklepčnost.Iz korespondence med svetniško skupino Naprej ...

petek, 11. oktober 2019 ob 18:46

Osma seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici ni bila sklepčna

Za torek, 9. oktobra, je bila sklicana 8. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na katero je bila med enajstimi točkami, na dnevni red uvrščena tudi obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2019 - skrajšani postopek.Župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana je, po več kot petnajst minutah čakanja ugotovil, da je na seji navzoča le ena članica in trije člani Občinskega sveta, od skupno enajstih članov. ...

četrtek, 10. oktober 2019 ob 15:32