Vseh prleških besed na črko E v slovarju: 14
Prleška besedaSlovenska besedaRaba besede v stavkih (prleško/slovensko)
EISukaz pri vodenju krav – desnoNo ali Šeka, grema ejs.
EJNFOHenostavnoTo pa je ja fčistar enfoh za razmiti.
EJNFOHenostavnoNeje glih ejnfoh nakrmiti teko živine.
Ni ravno enostavno nahraniti toliko živine.
EJNLASERzaganjačNa traktori mi je ejnlaser crkna
EJNPRENprežganjeLizi pa se je ejnpren prismoda.
EJNPRENOVICAprežganka (juha)Kak bi meni ejnprenovica pasala.
EJNRÜKATIiti k vojakomDere smo ejnrükali, te je bilo sigdor veselo.
EJNŠLOGžveplo za sodeKüpa sen si celo škotlo ejnšloga.
EJNŠLOGATIžveplatiMoga sen iti polovjok ejnšlogati
EJNŠPANIGenovpregaZ ejnšpanigon smo se pelali f toplice.
EJZNPIGARželezokrivecEjznpigar je priša železa vigibat.
EJZNPONARželezničarMoj oča pa je bija ejznponar.
EKSTRAposebnoLetos pa smo naprešali ekstra dobro vino.
ENEKCIJAinjekcijaDoktor mi je stisna vročo enekcijo.