Kako do denarja za ureditev pokopališča

V nekaterih predelih občine Ljutomer bo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 višje za več kot 50 odstotkov. Precej polemike je med člani ljutomerskega občinskega sveta na minuli seji izzval ljutomerski župan Franc Juršas predlaganim povišanjem vrednosti točke za izračun nadomestila zauporabo stavbnega zemljišča v ljutomerski občini za leto 2009. "Pridoločitvi nove točke je upoštevana povprečna letna rast cen v obdobjuod 1. decembra 2007 do 1. decembra 2008 v ...

četrtek, 18. december 2008 ob 10:40

Vrtec dražji tudi v Veržeju

Tako kot v številnih pomurskih občinah bodo tudi v Veržeju s prvim dnemnovega leta začele veljati višje ekonomske cene vzgojno-varstvenihprogramov. Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanjecene programov v vrtcih bo za posameznega otroka dnevni program zastarostno skupino od enega do treh let po novem 472,60 evra, zastarostno skupino od treh do šestih let pa bo treba odšteti 361,60evra. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje, od enega do treh let,se je tako v Veržeju povečala za 12, ...

torek, 16. december 2008 ob 16:25

Evropska sredstva za veržejske naložbe

V Veržeju bodo prihodnje leto obnavljali osnovno šolo, veliko denarja bodo namenili za izgradnjo infrastrukture v Banovcih. Na minuli seji občinskega sveta v Veržeju je župan Slavko Petovarpredstavil proračun za prihodnje leto. Glede na to, da še niso podanevse smernice finančnega ministrstva za pripravo proračuna, se lahkoobetajo še spremembe, vendar so v Veržeju prepričani, da velikihodstopanj, predvsem na prihodkovni strani, ne bo. Zastavljen je izrednoambiciozni program investicij ...

sreda, 10. december 2008 ob 20:06

Zapornice povzročile mrtvilo

Prometni režim na Glavnem trgu v Ljutomeru ostaja nespremenjen. Glavni trg v Ljutomeru je sicer povsem obnovljen, a lastniki lokalov vnjegovi bližini in podjetniki nasploh so prepričani, da so zapornicepred trgom in zapora prometa krive, da se na njem ne zbira več ljudi. Več kot 20 podjetnikov in lastnikov lokalov na Glavnem trgu v Ljutomeruje na ljutomerski občinski svet naslovilo prošnjo, v kateri so svetnikeprosili, naj spremenijo prometni režim na osrednjem trgu v Ljutomeru.Prošnjo ...

torek, 9. december 2008 ob 17:19

Smeti so posel?!

Nedavno, ob nekem razgovoru, je znanec dejal: "Smeti so posel. Ne vem,zakaj se jih vsi otepajo!" Takrat bi mu lahko pritrdili, danes pa jemnenje že bolj deljeno, saj kaže, da smeti oziroma komunalni odpadki leniso tako donosen posel, kot nekateri zatrjujejo. Poznavajoč primerKomunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer je podoba namreč drugačna.Omenjeno podjetje vestno in brez bistvenih pripomb naročnikov odvažasmeti prebivalcev štirih občin z območja ljutomerske upravne enote,opravljeno ...

petek, 5. december 2008 ob 09:43

Deponija zaprta, zahtevkov pa vse več

Direktor KSP Ljutomer StanislavKlemen napoveduje, da bodo izkoristili vse pravne možnosti, da jimvrnejo odvzeta sredstva za odškodnine. Komunalno-stanovanjskopodjetje (KSP) Ljutomer, ministrstvo za okolje in prostor ter občineKriževci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej so se znašli na sodišču. Vzrokso zahtevki za odškodnine, ki jih želijo prebivalci ob od oktobra lanizaprti deponiji odpadkov v Ljutomeru. Februarja letos je po odločitvivišjega sodišča v Mariboru KSP Ljutomer moral s svojega ...

torek, 2. december 2008 ob 20:45

Recesija se čuti tudi v Prlekiji

Ljutomerski gospodarstveniki županu Francu Jurši predstavili težave, ki jih tarejo. Tretjič,odkar je leta 2006 postal ljutomerski župan, je Franc Jurša na delovnisestanek povabil direktorje nekaterih gospodarskih družb in samostojneobrtnike. "Kot lokalna skupnost imamo nalogo, da zagotavljamo pogoje zarazvoj gospodarstva. Nimamo veliko možnosti vplivati na blažitevrecesije, a skupaj z nekaterimi ustanovami morda le lahko pomagamo," jesestanek pričel Jurša, ki je pred kratkim postal tudi ...

sreda, 26. november 2008 ob 10:36

Mladi parlamentarci v Bratislavi

Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali dijaki Samo Fijavž in Katja Sraka (oba Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer), Žiga Župančič (Gimnazija Jesenice), Lea Kremič (Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik) in Anže Ivanuš (GimnazijaOrmož), se je udeležila Modela evropskega parlamenta, ki so ga tokratpripravili v Bratislavi na Slovaškem. V tem projektu, ki je nekakšnarazličica evropskega parlamenta v Bruslju, sodelujejo vse državečlanice Evropske unije, tokrat pa so se jim v Bratislavi ...

petek, 21. november 2008 ob 05:22

Uporaba centra 37 tisoč evrov mesečno

Športno-izobraževalni center Ljutomer bo zgrajen do februarja, šola, vrtec in telovadnica v Stročji vasi pa maja prihodnje leto. Vljutomerski občini trenutno gradijo dva velika objekta, pomembna zaizobraževanje in šport mladine in tudi odraslih. Pri Gimnaziji FrancaMiklošiča v Ljutomeru se je na podlagi javno-zasebnega partnerstva medobčino Ljutomer in podjetjem Gradis GP Gradnje Ptuj že avgusta pričelagradnja športno-izobraževalnega centra, ki bo dopoldne na razpolago zavadbo gimnazijcev ...

četrtek, 20. november 2008 ob 07:22

V Ljutomeru tržnica srednjih šol

Po uspeli predstavitvi srednjih in poklicnih šol ter možnostiizobraževanja v obrtnih poklicih lansko jesen so svetovalne delavke izosnovnih šol na območju upravne enote Ljutomer pripravile tržnico, nakateri so sodelovali srednje šole pomursko-podravske regije, Zavod zazaposlovanje, Center za socialno delo, dijaški domovi, Sklad RepublikeSlovenije za razvoj kadrov in Območna obrtno-podjetniška zbornicaLjutomer. Z možnostjo nadaljevanja šolanja v izobraževalnih ustanovahso se lahko seznanili ...

torek, 18. november 2008 ob 20:25