Občina Ljutomer skozi projekte v letih 2006-2010

V sredo, 23. decembra je župan Občine Ljutomer Franc Jurša, skupaj s podžupanoma Jožetom Klemenčičem in Francem Slokanom ter sodelavci na novinarski konferenci predstavil projekte in programe v preteklih treh letih mandata ter navzoče seznanil s smernicami dela za prihodnje leto 2010. Ob tem so tudi vsa gospodinjstva Občine Ljutomer na dom dobila brošuro Včeraj in danes skupaj z vami za uspešnejši jutri.

torek, 29. december 2009 ob 11:11

Skupne naloge policista in redarja

Včeraj je v Ljutomeru pričela delovati patrulja, v kateri sta policist Venčeslav Lihtenvalner in občinski redar Janko Prijol. Policijska postaja Ljutomer in občina Ljutomer sta namreč sprejeli dogovor o skupnem opravljanju nalog na območju mesta Ljutomer, kar so v nekaterih večjih slovenskih mestih v preteklosti že pričeli izvajati.

četrtek, 24. december 2009 ob 07:386

Občutna pocenitev vode za gospodarske družbe

Ljutomerski občinski svetniki so na minuli seji govorili o oskrbi s pitno vodo. Komunalno-stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer, izvajalec, je namreč posredovalo občinam Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej in Sveti Jurij ob Ščavnici poslovni izid v tej gospodarski javni službi, ki za lansko leto izkazuje negativno stanje v višini dobrih 23 tisoč evrov.

četrtek, 17. december 2009 ob 12:272

Pločnik s kolesarsko stezo do Šalincev

Novembra je podjetje GMW iz Turjancev pričelo graditi pločnik s kolesarsko stezo na relaciji med Noršinci in Šalinci. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša dobrih 60 tisoč evrov, denar pa sta poleg občine Ljutomer zagotovila še Dars in Direkcija Republike Slovenije za ceste. Investicija zajema gradnjo hodnika za pešce v dolžini 420 metrov.

četrtek, 17. december 2009 ob 12:246

Bar in fitnes že obratujeta

Gradnja sodobnega Športno-izobraževalnega centra (ŠIC) Ljutomer je dokončana, v teh dneh pa je občina Ljutomer za objekt velikosti okoli 4000 kvadratnih metrov že tudi pridobila uporabno dovoljenje. Projekt gradnje športne dvorane, ki je eden največjih pokritih športnih objektov v tem delu države, temelji na sodelovanju z zasebnim partnerjem, ki je bil izbran na osnovi javnega zbiranja ponudb. Izbrani partner, Gradis GP gradnje Ptuj, bo naslednjih 15 let na podlagi javno-zasebnega partnerstva ...

sreda, 9. december 2009 ob 07:348

Proti daljnovodu

"Mi želimo ostati gospodarji na svoji zemlji in z njo razpolagati po svoji volji," se glasi geslo ogorčenih krajanov z območja ljutomerske občine, ki podobno kot na lendavskem koncu ter še kje v vzhodnem delu države nasprotujejo predlagani trasi daljnovoda 2 x 400 kilovoltov na trasi Cirkovce-Pince. V Ljutomeru so že ustanovili odbor civilne iniciative, podobno razmišljajo tudi v drugih občinah (Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, ...

petek, 4. december 2009 ob 07:10

Večstanovanjski objekt bo kmalu vseljiv

Nov 20-stanovanjski objekt ob Supermarketu Mercator v Ljutomeru v Ulici Ludvika Bratuše bo vseljiv v januarju 2010. Sprva je bilo predvideno, da bo objekt vseljiv že avgusta letos, tako pa se bodo prvi stanovalci lahko vselili konec meseca januarja, prihodnje leto.

četrtek, 3. december 2009 ob 19:512

Težave zaradi znižane cene zdravstvene nege

"Ker gre leto h koncu, že lahko ocenimo, da bomo naše poslovne načrte dobro realizirali, čeprav so se razmere, v katerih dom deluje, v dobršni meri poslabšale. Posledice gospodarske recesije so se pričele močneje odražati predvsem pri financiranju storitev zdravstvene nege."

četrtek, 3. december 2009 ob 07:001

Brez prehoda za pešce v Noršincih

Skozi naselje Noršinci, na zelo prometni cesti med Ljutomerom in Križevci pri Ljutomeru, ni prehoda za pešce, na kar so opozorili nekateri krajani. V skrbi za varnost, predvsem uporabnikov javnega prevoza, menijo, da bi morali tudi v njihovem kraju urediti prehod za pešce.

sreda, 2. december 2009 ob 07:122

Ljutomerčani proti daljnovodu

Do konca tega meseca poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kilovoltov (kV) na trasi med Cirkovcami in Pincami. V ljutomerski občini so javno obravnavo, na kateri je bil predstavljen dopolnjeni osnutek ter širši javnosti obrazložena širša trasa, že opravili, na seji občinskega sveta, ki bo v torek, 1. decembra, pa bodo tudi svetniki povedali svoje mnenje.

četrtek, 26. november 2009 ob 10:357