Podžupan Branko Belec kandidira za župana

V občini Križevci bodo v nedeljo, 7. junija, nadomestne županske volitve. Zaradi smrti župana Ozvalda Tučiča bodo v občini Križevci nadomestnevolitve, ki jih bodo v nedeljo, 7. junija, izvedli sočasno z volitvamiposlancev v evropski parlament. Zakon o lokalni samoupravi in statutobčine namreč predpisujeta, da mora občinska volilna komisija, čežupanu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe,razpisati nadomestne volitve. Sedaj tečejo volilna opravila, zadnji ...

četrtek, 7. maj 2009 ob 07:02

Mohoričeva načelnica UE Ljutomer

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je imenovala mag. Darijo Mohorič izLjutomera za novo načelnico Upravne enote (UE) Ljutomer. Potem ko jeposebna komisija dobila sedem prijav na natečajni postopek za položajnačelnika ljutomerske UE, je ministrica Pavlinič Krebsova opravilapogovore z vsemi prijavljenimi, na koncu pa odločila, da izpraznjenomest zasede Mohoričeva, ki je sedaj načelnica UE Lenart. Mohoričeva, kije po odhodu Tomislava Nemca na čelu predsednika uprave Darsa ž ...

petek, 30. januar 2009 ob 09:07

Bogdan ostaja predsednik SD

V ljutomerskem hotelu Jeruzalem so ob prisotnosti poslancev iz vrst Socialnih demokratov Antona Kampuša in Dejana Levaniča opravili volilni občni zbor Socialnih demokratov Območne organizacije Ljutomer. Predsednik ostaja Damjan Bogdan, podpredsednik pa je Radko Tobias. Ljutomerski občinski odbor bosta vodila Branko Smodiš kot predsednik in Vladimir Potočnik kot podpredsednik, križevski občinski odbor pa Bojan Lešer kot predsednik in Boris Onišak kot podpredsednik.

sreda, 28. januar 2009 ob 16:35

Načelnik ali načelnica?

Prav smešna postaja zgodba o imenovanju ali neimenovanju načelnikaoziroma načelnice Upravne enote (UE) Ljutomer. Od odhoda TomislavaNemca na čelo Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji je načelniškomesto prazno oziroma UE vodi vršilec dolžnosti. Najprej je za nekajčasa na Nemčevo mesto sedla Darija Mohorič, sedaj na njem sediStanislav Modlic. Oba sta takrat sprejela ponujeno, oba pa živela vupanju, da bo najodgovornejši na ministrstvu za javno upravo opravilsvojo nalogo in imenoval ...

četrtek, 8. januar 2009 ob 19:07

V Ljutomeru izbirajo načelnika upravne enote

Po odhodu Tomislava Nemca na mesto predsednika uprave Družbe zaavtoceste Republike Slovenije (Dars) konec leta 2007 Upravna enota (UE)Ljutomer nima načelnika. Kot vršilca dolžnosti sta UE Ljutomer vodila Darija Mohorič in sedaj Stanislav Modlic. Nekajkrat je ministrstvo za javno upravo razpisalo javni natečaj za položaj načelnika, vendar ga prejšnji minister Gregor Virant niimenoval. Na ponovni javni razpis, ki je bil objavljen pred koncemminulega leta, se je, kot smo že poročali, prijavilo ...

torek, 6. januar 2009 ob 17:03

Kdo bo načelnik UE Ljutomer?

Tomislav Nemec je oktobra lani prevzel mesto predsednika upraveDarsa, od takrat pa Upravna enota (UE) Ljutomer nima načelnika. Mestovršilke dolžnosti načelnika UE Ljutomer je najprej prevzela Darija Mohorič, pozapletih z rednim imenovanjem pa je Mohoričeva pred kratkim sprejelamesto načelnice UE Lenart. Od takrat je vršilec dolžnosti načelnika UELjutomer Slavko Modlic. Pred kratkim je bil objavljen razpis zanačelnika UE Ljutomer, vendar ime novega načelnika še vedno ni znano."Prijavilo ...

ponedeljek, 8. december 2008 ob 16:01

Jurša se je odločil za dva podžupana

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je ljutomerskega župana Franca Juršo žesredi poletja obvestila, da po zakonodaji mora imeti vsaj enegapodžupana, za imenovanje pa se je odločil šele z nastopom mandataposlanca v državnem zboru. Jurša se je odločil za dva podžupana,69-letnega Jožeta Klemenčiča (Desus) in 55-letnega Franca Slokana (SD).Klemenčič bo na decembrski seji ljutomerskega občinskega sveta prvičsedel v svetniško klop, saj ga je ...

petek, 28. november 2008 ob 17:18

En problem manj

Vse od osamosvojitve naše države se vlečejo številne težave, povezane z južno mejo. Predvsem v času volitev se pri nas in pri Hrvatih izpostavlja obmejna problematika, rešitev pa ni na vidiku. A vsaj na Razkrižju so prizadevanja tamkajšnjega župana Stanka Ivanušiča obrodila sadove, saj mu je uspelo že pred leti številne državne politike in uradnike prepričati, da so se na območju te obmejne občine lotili razreševanja mejnih sporov med državama. Manj uspeha so imeli, vsaj do ...

petek, 24. oktober 2008 ob 12:13

Župan v državni zbor, podžupan še ni imenovan

Ljutomerski občinski svet je sprejel odstop Marije Gjerkeš Dugonik (DeSUS) kot občinske svetnice. Neuradnegovorice, da Marija Gjerkeš Dugonik (DeSUS) izstopa iz ljutomerskegaobčinskega sveta, so dobile potrditev na minuli seji občinskega sveta.Gjerkeš Dugonikova je 26. septembra v pisni obliki podala odstopnoizjavo, glede na veljaven statut občine Ljutomer pa je Komisija zamandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom občinskega svetaposredovala ugotovitveni sklep, da so nastali razlogi ...

sreda, 8. oktober 2008 ob 16:17

Občina Ljutomer še vedno nima podžupana

Županu Občine Ljutomer Jurša Francu v dveh letih ni uspeloimenovati podžupana, kljub temu, da Zakon o lokalni samoupravi v 33.ačlenu določa, da ima občina najmanj enega podžupana. Imenovanja niopravil kljub večkratnemu opozorilu svetnika Občinskegasveta Ljutomer Vencelj Janeza in opozorilu, da je takšno stanje brez podžupananezakonito. To dokazuje, da župan nikomur ne zaupa in vodi občinoavtoritativno ter priznava samo sebe in svoje delo, vse drugo pazanika. V tej zvezi je ...

četrtek, 11. september 2008 ob 11:14