prsti

Raba besede v stavkih:
prleško:
slovensko:Več besed na črko P

Prleška besedaSlovenska besedaRaba besede v stavkih (prleško/slovensko)
PACEL, PACLlesena palicaPesi sen vrga pacel, on pa mi ga je prnesa nazoj.
Psu sem vrgel leseno palico, on pa mi jo je prinesel nazaj.
paj to pa ječudenjePaj toti pa je vejki.
Ta pa je velik.
PAMETIVAtepežni danNa pametivo smo fse natukli z vrbovo šibo.
Na tepežni dan smo vse našeškali z vrbovo šibo.
PAMETÜVATImodrovatiLe ne pametüvli teko.
PANTtečajPanti na dverah so zanič.
PANTLtrak Fsen gostovjenščakon smo s pantli opleli avte.
Vsem svatom smo s trakovi okrasili avtomobile.
PARADEJZparadižnikToti paradejz pa še je zeleni.
paskapozornost, pazitiPasko mej, gda boš nalaga glažovino. Pasko me na deco, dokič me nega.
Podi pozoren, ko boš nalagal steklo. Pazi na otroke, med mojo odsotnostjo.
PAŠČITIhiteti
paščiti, pašči sehiteti, pohiti
PATOGLAVECpaglavecSosidova mlaka je bila puna patoglafcof.
Sosedova mlaka je bila polna paglavcev.
PAZDIHApazduhaCejtnge je dja pod pazdiho, te pa je ša dale.
PECIKLkoloFranc je tak pijan bija, ka je dol s pecikla opa!
PEJIČleseni tramič za podlaganje pod prešpanPonücali smo fse pejiče.
PELISNOTI udaritiTak sen ga pelisna ka se mi je fejn vidlo
PENEZ denarNiman nič penez.
PENKALOnalivno peroJužeki pa so f šoli penkalo strli.
PENZIJApokojninaFsi pri hiši čokamo na dedekovo penzijo.
PENZLčopičMalar ma puno aktofko penzlof.
PETLARberačVčosih je bilo dosti petlarof.
Včasih je bilo mnogo beračev.
PICEJZLsramna ušNegi sen se picejzlof nalezja.
PIGLEJZlikalnikVzemi piglejz v roke!
PINKTLIHtočenPinktlih sen kak vüra.
Točen sem kot ura.
PINTARsodarPri pintari smo naročili novi polovjok.
Pri sodarju smo naročili nov sod.
PINTOVECvrsta vrbeIs pintofca so oče sleli lepo korpo.
PIPATIpulitiMoren iti runo napipati.
PIRAFgnil, strohnelF šumi leži sam piraf les.
V gozdu leži sam strohnel les.
PIROŽLEKvrsta mišiHodi sen pa to, kak pirožlek po svetlen.
Hodi sem ter tja, kot miška po svetlem.
PISKERlonecV špejzvelbi je pun pisker meda.
PISKRIČlončekZej pa si ali sen že piskrič jabošnice zaslüža.
PISNIVOplesnivoTota grüška je spisnivila.
Ta hruška je postala plesniva.
PIŠČOJ mozolj, izpuščajTo maš en veki piščoj na nosi.
PIŠČOK, PIŠČE, PIŠANEC piščanecNaša kokvača pa je zvalila osenejst piščokof. Kej pa se tisto pišče tak nemilo dere? Nejbojši je pečeni pišanec.
PLAFON stropTak je bija veseli, ka je do plafona skoka.
PLATITI, PLOČATIplačatiMoren rundo pijače platiti.
PLEHMUZIKAgodba na pihalaPlehmuzika igro koračnico.
PLEHNATIpločevinastiNejduže držijo plehnati taleri.
PLENKAletev pri ograji, plankaFranček je od plota ftrga plenko in z joj hrekna Gusteka po keblači.
Franček je od ograje odtrgal letev in z njo udaril Gustija po glavi.
PLETERKAkošara z enim ročajemVniča si mi novo pleterko!
PLOHstolica za mesarijoSvijo so vrgli na ploh.
PLOZAbluzaObleči si friško plozo.
PLOZATItrobitiDere je gostüvaje, te avti plozajo po cesti.
PLÜNOTI pljunitiPlüni v roke pa gremo na delo!
POBITIpolitiSkoro so me suze pobile, tak je lepo poveda.
POCÜKATIpolulatiToti naš fačok ma znavi pocükane hlače.
Ta naš smrkavec ima že zopet polulane hlače.
POCVOKATIpopackatiZ gulažon si je pocvoka svetešjo sükjo.
POČMIGNITI, POČMIGNOTIpomežiknitiDiklina mi je tak lepo počmignola.
Dekle mi je tako lepo pomežiknilo.
PODNCEleseni plohi-pod v svinjskem hlevuSvija je od sile začela podnce gor trgati.
podoč, podočkisproti, mimogredePodočki mi küpi pri mesori nakaj za f pisker.
Mimogrede mi pri mesarju kupi nekaj za v lonec.
PODSTEJEpodstenje (prostor pod napuščem)Vsakšo soboto moremo zmesti podteje.
Vsako soboto moramo pomesti podstenje.
PODÜRNOTIpotopitiDikline so ga podürnole pod vodo.
POHATI cvrti, kaditiVčera smo pohali šnicle. Naš Lojz je včera trovo poha.
POHCATI, POSCATI SEpolulati seČe si ša hcot ka se neš ponoči posca?

Si šel lulat, da se ne boš ponoči polulal?
POJOSpasRemen sen si napela okoli pojosa.
POKATI FRISEdelati grimaseMali Blaž je takše ksihte poka kdo je kuša kisli murk
POKAVECsmrkavecZej pa ftihni, pokavec!
POKLUMPANOpokvarjenoDa maš ali sledji igračo poklumpano.
POKOPIČgrobarPokopič je priša pijan na sprevod.
POKRIVOČkrovec (mojster za pokrivanje strehe s slamo)Zütra bode priša pokrivoč, ka bomo kučo prekrili.
polbažogaTak dugo smo noreli, ka je polba prletela zroven v šojbo.
Toliko časa smo divjali, dokler ni žoga priletela naravnost v šipo.
POLOVJOKsod za vino – 280 okrog litrovPolovjok vina bi moga skoro biti zadosta za gostüvaje.
POLÜKNOTI, POLÜKNITI, LÜKATIpokukati, kukati iza vogala
PONDELEKponedeljekF pondelek nen ša v slüžbo.
V ponedeljek ne bom šel v službo.
POPAŠČITI SEpohitetiMoren se popaščti, či čen ka mi nede avtobus odiša.
popunceloten, celosten
PORGAkreda, kreditDokič še lehko pijen na porgo, do tečas nen žeden.
PORMAprostor za shranjevanje slameDeca v pormi skočejo na slamo.
PORMAŠINA vrtalnikS pormašino je lükjo v zid nareda.
poscoljaklulek pri prašičute pa sen po kolinah poscoljak ot merjesca pogna na drevo
POSLÜŠATIposlušatiTršica mi f šoli vedno provi, ka nič ne poslüšan.
Učiteljica mi v šoli vedno govori, da nič ne poslušam.
POSODVAposodaTi pa posodve mujvat!
POSTATogonPosodili smo tri postati krampera.
POŠIKLčlovek, ki ga fsi porivajo (ne dobesedno)Ti si ali resen provi pošikl.
POŠIKNOTIporinitiPošikna ga je, ka je to opa.
Porinil ga je, da je padel.
POTKAPJAČAnastrešekZavolo deža smo se vmeknoli pot potkapjačo.
Zaradi dežja smo se umaknili pod nastrešnico.
POTLANpoznejePotlan sen kumej vida, kej sen nareda.
Pozneje sem komaj videl, kaj sem storil.
POTOČkoloPotoč mi je v ohtara skoča.
POTRETI, STRETIpolomitiČi moreš sigdor fse potreti, kej v roke primeš?
potsagüriti sepohiteti
POTÜHApotuhaMamika mu dovle potüho.
POVATIgraditiNovo hišo smo si spovali.
POVOKpajekPovok je koristna živol, da mühe lovi.
POVRESLOslama za povezovanje snopovPovrestlo moreš znati napraviti, či češ, ka de držalo.
PRAVITIgovoritiSen ti ne lepo prava, ka ga ne droži?
PRAŽITIcvretiGnes bomo pražili nerodove cvete.
Danes bomo cvrli akacijeve cvetove.
PRAŽITI SEcmeriti seKej se toti fačok že celo odvečarko proži?
Kaj se ta smrkaves že celo popldne cmeri?
PRCEJTNIzgodnjiNejbojše so prcejtne črešje.
PRCKATIspolno občevatiNegda so se na skrivimo prckali.
PRDAČAvrsta sliveNaša prdača je tüdi že zrela.
PRECIK precejVčera sen precik dela!Zato pa sen tak gnes zmontrani.
PREMZAzavoraGlih v nejvekšo grabo mi je premza spistila.
premzatizavirati
PREŠAstiskalnicaNa preši je joko veselo.
PREŠPANdebel tram ki stiska grozdjeNa toti preši pa je hrastof prešpan.
PREŠTIMOVATIugotavljatiPreštimovlen, ka je nekj ne tak kak bi moglo biti.
PRETRIGATIprevaratiOvi den pa so me v štacüni pretrigali.
prhka ritmrtev v prenesenem pomenuUn mo že prhko rit.
Že dolgo tega je, kar je umrl.
PRIČKENCAdeska za potolči gnoj naložen na vozDobro ga potuči s pričkencoj, ka ga nema torila po cesti.
PRIFMARKApisemska znamkaBabica so napopali prifmarko na kuverto.
PRIFTOŠL denarnicaMoj priftošl je tak sühi!
PRIFTROGARpoštarPrifrtrogar mi je prif prnesa.
PRIKLT, PRIKLITpredsobaV priklti se doj zümo.
PRIPOVATIpridelatiNegda je kmet na svoji zemli pripova fse, kej je nüca.
PRIPOVATIpridelatiKeko krampera ste pripovali?
PRIPOZNATIpriznatiTotega duga ti pač ne pripoznan.
PRIŠA prišelMatjašek je priša v gatah domu.
PRKLEČJAKprostor pred vinsko kletjoV prklečjaki je vzeja püto.
PRLEČKAPrebivalka Prlekije
PRLEKPrebivalec Prlekije
PROBIRLAMPAS probirlampoj prekontrolerej varovalke.
PROKLETIprekletiProkleta žaba, boš da mir!
prolenkodojek
PROSLEK, PRUSLEK, PRUSLIKtelovnikSosidov Pepek je meja f spodjen žepi prosleka skos žepno vüro.
Sosedov Pepe je vedno imel v spodnjem žepu telovnika žepno uro.
PROTROLpečicaDeni pogačo f protrol, ka de se spekla.
PRPER poperTak sen si žüpo prpra, ka sen ogen plüva.
PRTA VEČARIproti večeruPrta večari smo šli iskat karuze za pečti.
Proti večeru smo šli iskat koruze za pečti.
PRTA VEČARIproti večeruPrta večari smo šli iskat karuze za pečti.
Proti večeru smo šli iskat koruze za pečti.
pückonjederecV nekih kuncih Prlekije namesto šintar rečejo püc.
V nekaterih krajih Prlekije za poklic konjederec uporabljajo besedo püc.
PUCApunca, dekleTo je prova puca!
PUCATIčistitiFčera pa smo celi den pucali po kuči.
PÜČELsodPüčel smo mogli nagnoti, ka še je nekej z jega priteklo.
PUMPA tlačilkaDej pumpo, ka si napumpan gumo.
pünfersmodnik
PUNO dosti, veliko, polnoJuž pa ma puno penez. Na mizi je pun gčaž žganice.
PÜŠLC šopekFranc je Mariji prnesa püšlc rož.
PÜTAbrentaPüto so mu tak natretali, ka jo je kumej nesa.
pütaoprtna lesena posoda za prenos grozdja ali vode
PÜTARbrentarPütar more preci noglo hoditi.
PÜTERsurovo masloNa krüh so mi namazali püter.
putrica, pütra, pütrahglinena posoda za vodo z ozkim grlom 5 - 10 litrov. Praviloma črne barve.Vodo za piti smo meli f pütri f koti za vrotami, ge je bilo najbole friško.
Vodo za pitje smo imeli v črni glineni posodi z ozkim grlom. Stala je v kotu za vratmi, kjer je bilo najbolj hladno.