Pa smo le dočakali prvo varnostno pridobitev

Po nekaj letih opozarjanj in pozivov, smo le dočakali da bomo končno tudi v naši krajevni skupnosti Šalinci, Krištanci, Grlava dobili urejena in prepotrebna šolska avtobusna postajališča. Že res, da se pri tem še danes zapleta in ne stojijo še vsa, a se vsaj dogaja. Pozabljeno je, da se je ...

petek, 9. september 2016 ob 07:551


Juršovka – KS Šalinci, Krištanci, Grlava »dva svetova v isti občini«

Po otvoritvi in ogledu prometne ureditve na Juršovki sem se zamislil nad takim razlikovanjem v isti občini. Ureditev Jurševke se vidi že iz priloženih slik in drugih objav. Tako ima naselje asfaltirane cestne površine, okrašene še z dodatnimi dragimi granitnimi vložki (verjetno zaradi varnosti ...

četrtek, 4. avgust 2016 ob 23:151

Škropljenje!

Mirna nedelja dopoldne. Mimo hiše prihrumi traktor s škropilnico zadaj. Ker me je kot ljubiteljskega čebelarja zanimalo, kaj bo opravljal na to nedeljsko dopoldne s škropilnico, sem se na dvokolesu in fotoaparatom zapeljal za njim. Zares se je spravil škropiti žito s preparati. Ko sem ga pobaral ...

četrtek, 21. april 2016 ob 14:03

Cesta le obnovljena v celoti !

Pred prvimi decembrskimi prazniki smo dočakali zaključek del na obnovi celotne trase občinske ceste Šalinci-Krištanci-Grlava, zgrajene tudi s samoprispevkom krajanov, ki je bila poškodovana ob gradbenih posegih (kanalizacija, optika, železnica in vodovod). Po dveh mesecih od pričetka sanacije ...

ponedeljek, 7. december 2015 ob 08:411

Ali se po osmih mesecih le bližamo obnovljeni cesti?

Letošnjega marca smo slišali obljube, da se bo poškodovana cesta Šalinci – Grlava sanirala in preplastila. Pred več kot dvema mesecema (11.7.2015) so na cesti zares pričeli z deli in upali smo, da se bo končno cesta, uničena po gradnji kanalizacije, optike, železnice, nepotrebnega podvoza ...

petek, 20. november 2015 ob 09:13

Še o cesti Šalinci – Banovci

Deset dni nazaj sem javil in se razveselil, da so pričeli z deli na sanaciji občinske ceste, ki vodi skozi naselja Šalinci, Krištanci, Grlava in je bila preplastena tudi s sredstvi krajanov. Po posegih na cesti zaradi gradnje kanalizacije in vodovoda, predvsem pa zaradi vožnje pretežkih tovornjakov ...

ponedeljek, 19. oktober 2015 ob 23:201

Pričetek del na cesti Šalinci – Banovci

Sicer na cesti ni nikakršnih oznak, ki bi opozorili voznike, da se na cesti nekaj dogaja in da je polovica cestišča na delu, kjer delovni stroji delajo, neprevozna, a se je vsaj nekaj začelo dogajati. Najprej so cesto razkopali za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja, potem so jo na vso mo ...

sobota, 10. oktober 2015 ob 09:11

Prvi korak je storjen!

Pa smo dočakali prve korake za povečanje varnosti šolarjev-vozačev v našem kraju! Kar nekaj vode je preteklo po Muri, da so mnogotera opozorila o nevarnem prometnem stanju zalegla. Postavljena sta prometna znaka za avtobusno postajo in s peskom urejen skromni pas ob cesti, da otroci lahko vstopajo ...

torek, 1. september 2015 ob 11:56

Tovornjakarji – carji prleških cest in cest nasploh

Pa sem se lotil tudi te težave naših cest. Že dolgo me moti popolna aroganca voznikov tovornjakov in njihovo nespoštovanje predpisov in izkazovanje moči na vsakem koraku. Še najmanj je to, da parkirajo kjer se jim zljubi (parkirišča za osebna vozila, ob trgovskih centrih, avtobusnih postajali ...

ponedeljek, 4. maj 2015 ob 09:535