Šalinske občinske ceste – lastniku ni mar !

Dosedanja opozorila in pisanja niso nikogar od odgovornih in plačanih premaknila, zato pač stanje ne more biti drugačno kot je. Z nekaj slikami skušam prikazati, kakšno je stanje. Makadamska občinska cesta do soseda se slabo vzdržuje in taka kot je ne dopušča niti odvoza smeti, čeprav krajan ...

sreda, 27. december 2017 ob 19:033


Stoletnica oktobrske revolucije

V noči s 24. na 25. oktober leta 1917 (to po tedanjem starem koledarju; po novem v noči s 6. na 7. november !) je topovski strel na Zimski dvorec v Petrogradu (ustanovljen 1703 kot Sankt Peterburg, v letih 1914 – 1924 Petrograd, v letih 1924 -1991 Leningrad, sedaj zopet Sankt Peterburg) s kri ...

ponedeljek, 23. oktober 2017 ob 18:14

Pa smo le dočakali prvo varnostno pridobitev

Po nekaj letih opozarjanj in pozivov, smo le dočakali da bomo končno tudi v naši krajevni skupnosti Šalinci, Krištanci, Grlava dobili urejena in prepotrebna šolska avtobusna postajališča. Že res, da se pri tem še danes zapleta in ne stojijo še vsa, a se vsaj dogaja. Pozabljeno je, da se je ...

petek, 9. september 2016 ob 07:551

Juršovka – KS Šalinci, Krištanci, Grlava »dva svetova v isti občini«

Po otvoritvi in ogledu prometne ureditve na Juršovki sem se zamislil nad takim razlikovanjem v isti občini. Ureditev Jurševke se vidi že iz priloženih slik in drugih objav. Tako ima naselje asfaltirane cestne površine, okrašene še z dodatnimi dragimi granitnimi vložki (verjetno zaradi varnosti ...

četrtek, 4. avgust 2016 ob 23:151

Škropljenje!

Mirna nedelja dopoldne. Mimo hiše prihrumi traktor s škropilnico zadaj. Ker me je kot ljubiteljskega čebelarja zanimalo, kaj bo opravljal na to nedeljsko dopoldne s škropilnico, sem se na dvokolesu in fotoaparatom zapeljal za njim. Zares se je spravil škropiti žito s preparati. Ko sem ga pobaral ...

četrtek, 21. april 2016 ob 14:03

Cesta le obnovljena v celoti !

Pred prvimi decembrskimi prazniki smo dočakali zaključek del na obnovi celotne trase občinske ceste Šalinci-Krištanci-Grlava, zgrajene tudi s samoprispevkom krajanov, ki je bila poškodovana ob gradbenih posegih (kanalizacija, optika, železnica in vodovod). Po dveh mesecih od pričetka sanacije ...

ponedeljek, 7. december 2015 ob 08:411

Ali se po osmih mesecih le bližamo obnovljeni cesti?

Letošnjega marca smo slišali obljube, da se bo poškodovana cesta Šalinci – Grlava sanirala in preplastila. Pred več kot dvema mesecema (11.7.2015) so na cesti zares pričeli z deli in upali smo, da se bo končno cesta, uničena po gradnji kanalizacije, optike, železnice, nepotrebnega podvoza ...

petek, 20. november 2015 ob 09:13

Še o cesti Šalinci – Banovci

Deset dni nazaj sem javil in se razveselil, da so pričeli z deli na sanaciji občinske ceste, ki vodi skozi naselja Šalinci, Krištanci, Grlava in je bila preplastena tudi s sredstvi krajanov. Po posegih na cesti zaradi gradnje kanalizacije in vodovoda, predvsem pa zaradi vožnje pretežkih tovornjakov ...

ponedeljek, 19. oktober 2015 ob 23:201

Pričetek del na cesti Šalinci – Banovci

Sicer na cesti ni nikakršnih oznak, ki bi opozorili voznike, da se na cesti nekaj dogaja in da je polovica cestišča na delu, kjer delovni stroji delajo, neprevozna, a se je vsaj nekaj začelo dogajati. Najprej so cesto razkopali za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja, potem so jo na vso mo ...

sobota, 10. oktober 2015 ob 09:11

Prvi korak je storjen!

Pa smo dočakali prve korake za povečanje varnosti šolarjev-vozačev v našem kraju! Kar nekaj vode je preteklo po Muri, da so mnogotera opozorila o nevarnem prometnem stanju zalegla. Postavljena sta prometna znaka za avtobusno postajo in s peskom urejen skromni pas ob cesti, da otroci lahko vstopajo ...

torek, 1. september 2015 ob 11:56