Več gostov, manj nočitev

LTO Prlekija Ljutomer je v letu 2008 več kot polovico denarja za svoje delovanje zaslužila na trgu. Lokalna turistična organizacija (LTO) Prlekija Ljutomer je tudi lanskoleto zaključila uspešno, je povedal direktor tega javnega zavoda občineLjutomer Andrej Vršič. Zabeležili so 143 tisoč evrov prihodkov odprodaje blaga in storitev, kar je za 41 odstotkov več kot leto poprej,celotni prihodki pa so znašali 270 tisoč evrov. Občina Ljutomer je kotustanoviteljica k skupnim prihodkom prispevala ...

četrtek, 14. maj 2009 ob 06:41

Grljanske ulice ne bodo preimenovali

Občina Veržej ne bo poravnala zahtevka KSP Ljutomer za odvoz odpadkov v znesku 25 tisoč evrov. Komunalno stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer, ki za občino Veržej popogodbi izvaja dejavnost ravnanja z odpadki, je ob zaključku lanskegaposlovanja poslalo občini Veržej zahtevek za kritje izgube. Zaradivečjih stroškov odlaganja na novem odlagališču v Puconcih, prevozaodpadkov na novo lokacijo in ker vlada ni odobrila cene, je poizračunih KSP Ljutomer nastalo za 25.237 evrov izgube, ki ...

četrtek, 14. maj 2009 ob 06:33

Občina prodaja Dvorec Jeruzalem

Zainteresiranost za prenovljeni Dvorec Jeruzalem izkazujejo novi lastniki Ljutomerčana iz Ljutomera. Odločitev ljutomerskega občinskega sveta je, da prodajo DvorecJeruzalem. "Pojavil se je kupec, ki je pripravljen Dvorec Jeruzalemkupiti," je na seji občinskega sveta razlog za prodajo navedelljutomerski župan Franc Jurša. V nadaljevanju pa dodal, da se zanakup Dvorca Jeruzalem zanima družba Ljutomerčan iz Ljutomera, ki jesedaj v večinski lasti bratov Vladimirja in Janeza Puklavca, ponujenacena ...

sreda, 13. maj 2009 ob 07:05

Priznanja ob jubileju vinogradništva

Franc Žličar (na sliki levo) in Franc Štrakl sta dobila posebni priznanji ob35-letnici Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer. Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je naslednikleta 1872 ustanovljenega Vinorejskega društva Ljutomer, je ob35-letnici delovanja pripravilo slovesnost, na kateri so predstavilizgodovino društva, podeljena pa so bila tudi številna priznanja.Omenjeno društvo, ki je leta 1986 kronalo prvo vinsko kraljico vtakratni Jugoslaviji, so kot ...

sreda, 13. maj 2009 ob 06:56

Idejna zasnova mrliške vežice Ljutomer

Predstavniki občine Ljutomer in arhitekt Darko Štrakl so predstavili osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru ter idejno zasnovo ureditve pokopališča in mrliške vežice. Ljutomersko pokopališče bi naj tako v prihodnje dobilo mrliškovežico, veliko nekaj več kot 500 kvadratnih metrov. Predvidena vrednost celotnega projekta je 2,6 milijona €.

ponedeljek, 11. maj 2009 ob 14:23

Ljutomerčan odhaja?

Poleg že pokojnih modrecev sta glavna prepoznavna znaka Prlekije vino in tekmovalni konj. Za še boljšo prepoznavnost je ta tekmovalni konj zimenom ljutomerski kasač postal slovenska tradicionalna pasma. Podobnoje z vinom, ki je dolga leta prepoznavnost ne samo v Evropi, temvečtudi v svetu pridobival pod blagovno znamko Ljutomerčan. Več kot petdesetletij so se razni ljudje in lastniki zavzemali, da podjetje s temimenom svoja vrhunska vina ponudi čim širšemu krogu potrošnikov inobenem na ...

petek, 8. maj 2009 ob 07:08

Okrogla miza Čezmejno sodelovanje in schengenska meja

Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Murska Sobota in občina Razkrižje sta organizirala okroglo mizo Čezmejno sodelovanje in schengenska meja. Slovenski in hrvaški predstavniki so predstavili primere dobrih praks s poudarkom na sodelovanju na področju turizma. Sodelujoči v razpravi so mnenja, da je sodelovanje na področju turizma zelo dobro, vendar pa ugotavljajo, da schengenska meja sodelovanje ovira.

četrtek, 7. maj 2009 ob 10:46

Prleško vino med politiki v Bruslju

Sanja Klenar iz Slamnjaka pri Ljutomeru, aktualna ljutomerska vinska kraljica. V Ljutomeru je bilo že leta 1872 ustanovljeno prvo Vinorejsko društvoLjutomer, naslednik, Društvo vinogradnikov in prijateljev vinaLjutomer, ki letos praznuje 35 let delovanja, pa je kot prvo na območjutakratne skupne Jugoslavije kronalo vinsko kraljico. Leta 1986 je topostala Sonja Lipič. Z nekajletno prekinitvijo so nato vsako letokronali vinsko kraljico, ki ima primarno nalogo promovirati prleškavina. Doslej ...

torek, 5. maj 2009 ob 07:02

Hipodrom še v postopku denacionalizacije

Ministrstvo za javno upravo že zagotovilo svoj del sredstev za prizidek k ljutomerski občinski zgradbi. Po pregledu opravljenega v preteklem letu načelnica Upravne enote (UE) Ljutomer mag. Darija Mohorič ugotavlja,da sta na področju denacionalizacije ostali nerešeni še dve zadevi. Eneni mogoče zaključiti, ker še vedno ni rešeno predhodno vprašanjedržavljanstva, v drugi pa se je denacionalizacijski upravičenecpritožil, ker se ne strinja z višino izračunane odškodnine.

petek, 17. april 2009 ob 07:05

Predstavitev projekta celovite prenove Glavnega trga v Ljutomeru v Kohezijskem E-kotičku št. 8

Promocija evropske kohezijske politike Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR),Organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je23. marca 2009 pričel z medijsko kampanjo, katere osnovni namen jepromocija evropske kohezijske politike. SVLR se je za medijsko kampanjo odločila v skladu s priporočiliEvropske komisije in v skladu s Komunikacijskim načrtom informiranja inobveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskemobdobju ...

četrtek, 16. april 2009 ob 10:15