Glavna avtorja slovarja sta Dejan Razlag in Roman Marič (Pepek z brega).Vseh prleških besed v slovarju: 1338
Prleška besedaSlovenska besedaRaba besede v stavkih (prleško/slovensko)
PISKERlonecV špejzvelbi je pun pisker meda.
PISKRIČlončekZej pa si ali sen že piskrič jabošnice zaslüža.
PISNIVOplesnivoTota grüška je spisnivila.
Ta hruška je postala plesniva.
PIŠČOJ mozolj, izpuščajTo maš en veki piščoj na nosi.
PIŠČOK, PIŠČE, PIŠANEC piščanecNaša kokvača pa je zvalila osenejst piščokof. Kej pa se tisto pišče tak nemilo dere? Nejbojši je pečeni pišanec.
PLAFON stropTak je bija veseli, ka je do plafona skoka.
PLATITI, PLOČATIplačatiMoren rundo pijače platiti.
PLEHMUZIKAgodba na pihalaPlehmuzika igro koračnico.
PLEHNATIpločevinastiNejduže držijo plehnati taleri.
PLENKAletev pri ograji, plankaFranček je od plota ftrga plenko in z joj hrekna Gusteka po keblači.
Franček je od ograje odtrgal letev in z njo udaril Gustija po glavi.
PLETERKAkošara z enim ročajemVniča si mi novo pleterko!
PLOHstolica za mesarijoSvijo so vrgli na ploh.
PLOZAbluzaObleči si friško plozo.
PLOZATItrobitiDere je gostüvaje, te avti plozajo po cesti.
PLÜNOTI pljunitiPlüni v roke pa gremo na delo!
POBITIpolitiSkoro so me suze pobile, tak je lepo poveda.
POCÜKATIpolulatiToti naš fačok ma znavi pocükane hlače.
Ta naš smrkavec ima že zopet polulane hlače.
POCVOKATIpopackatiZ gulažon si je pocvoka svetešjo sükjo.
POČMIGNITI, POČMIGNOTIpomežiknitiDiklina mi je tak lepo počmignola.
Dekle mi je tako lepo pomežiknilo.
PODNCEleseni plohi-pod v svinjskem hlevuSvija je od sile začela podnce gor trgati.
podoč, podočkisproti, mimogredePodočki mi küpi pri mesori nakaj za f pisker.
Mimogrede mi pri mesarju kupi nekaj za v lonec.
PODSTEJEpodstenje (prostor pod napuščem)Vsakšo soboto moremo zmesti podteje.
Vsako soboto moramo pomesti podstenje.
PODÜRNOTIpotopitiDikline so ga podürnole pod vodo.
POHATI cvrti, kaditiVčera smo pohali šnicle. Naš Lojz je včera trovo poha.
POHCATI, POSCATI SEpolulati seČe si ša hcot ka se neš ponoči posca?

Si šel lulat, da se ne boš ponoči polulal?
POJOSpasRemen sen si napela okoli pojosa.
POKATI FRISEdelati grimaseMali Blaž je takše ksihte poka kdo je kuša kisli murk
POKAVECsmrkavecZej pa ftihni, pokavec!
POKLUMPANOpokvarjenoDa maš ali sledji igračo poklumpano.
POKOPIČgrobarPokopič je priša pijan na sprevod.
POKRIVOČkrovec (mojster za pokrivanje strehe s slamo)Zütra bode priša pokrivoč, ka bomo kučo prekrili.
polbažogaTak dugo smo noreli, ka je polba prletela zroven v šojbo.
Toliko časa smo divjali, dokler ni žoga priletela naravnost v šipo.
POLOVJOKsod za vino – 280 okrog litrovPolovjok vina bi moga skoro biti zadosta za gostüvaje.
POLÜKNOTI, POLÜKNITI, LÜKATIpokukati, kukati iza vogala
PONDELEKponedeljekF pondelek nen ša v slüžbo.
V ponedeljek ne bom šel v službo.
POPAŠČITI SEpohitetiMoren se popaščti, či čen ka mi nede avtobus odiša.
popunceloten, celosten
PORGAkreda, kreditDokič še lehko pijen na porgo, do tečas nen žeden.
PORMAprostor za shranjevanje slameDeca v pormi skočejo na slamo.
PORMAŠINA vrtalnikS pormašino je lükjo v zid nareda.
poscoljaklulek pri prašičute pa sen po kolinah poscoljak ot merjesca pogna na drevo
POSLÜŠATIposlušatiTršica mi f šoli vedno provi, ka nič ne poslüšan.
Učiteljica mi v šoli vedno govori, da nič ne poslušam.
POSODVAposodaTi pa posodve mujvat!
POSTATogonPosodili smo tri postati krampera.
POŠIKLčlovek, ki ga fsi porivajo (ne dobesedno)Ti si ali resen provi pošikl.
POŠIKNOTIporinitiPošikna ga je, ka je to opa.
Porinil ga je, da je padel.
POTKAPJAČAnastrešekZavolo deža smo se vmeknoli pot potkapjačo.
Zaradi dežja smo se umaknili pod nastrešnico.
POTLANpoznejePotlan sen kumej vida, kej sen nareda.
Pozneje sem komaj videl, kaj sem storil.
POTOČkoloPotoč mi je v ohtara skoča.
POTRETI, STRETIpolomitiČi moreš sigdor fse potreti, kej v roke primeš?